[Índice] [Principal]

Pág.1 (Colymbiformes, Podicipediformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, ); Pág.2 (Anserifomes, Falconiformes); Pág. 3 (Galliformes, Gruiformes); Pág.4 (Charadriiformes); Pág.5 (Columbiformes, Psittaciformes, Cuculiformes, Strigiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, Coraciiformes, Piciformes); Pág.6 (Passeriformes)

En gris las especies que tienen condición de Poco Común o Accidental

Página: 1 2 3 4 5 6

Lista de las aves de Europa (Página 3)

 

Galliformes

Tetraonidae

Grévol Común (Bonasa bonasia)

Lagópodo Común (Lagopus lagopus)

Lagópodo Alpino (Lagopus mutus)

Gallo-lira Común (Tetrao tetrix)

Urogallo Común (Tetrao urogallus)

Odontophoridae

Colín de California (Callipepla californica)

Colín de Virginia (Colinus virginianus)

Phasianidae

Perdiz Griega (Alectoris graeca)

Perdiz Chukar (Alectoris chukar)

Perdiz Roja (Alectoris rufa)

Perdiz Moruna (Alectoris barbara)

Francolín Ventinegro (Francolinus francolinus)

Perdiz Pardilla (Perdix perdix)

Codorniz Común (Coturnix coturnix)

Faisán Vulgar (Phasianus colchicus)

Faisán Dorado (Chrysolophus pictus)

Faisán de Lady Amherst (Chrysolophus amherstiae)

Numididae

Pintada Común (Numida meleagris)

Gruiformes

Turnicidae

Torillo Andaluz (Turnix sylvatica)

Rallidae

Rascón Europeo (Rallus aquaticus)

Polluela Pintoja (Porzana porzana)

Polluela Sora (Porzana carolina)

Polluela Bastarda (Porzana parva)

Polluela Chica (Porzana pusilla)

Guión de Codornices (Crex crex)

Gallineta Común (Gallinula chloropus)

Calamoncillo Africano (Porphyrula alleni)

Calamón Común (Porphyrio porphyrio)

Focha Común (Fulica atra)

Focha Moruna (Fulica cristata)

Focha Americana (Fulica americana)

Gruidae

Grulla Común (Grus grus)

Grulla Damisela (Anthropoides virgo)

Otididae

Sisón Común (Tetrax tetrax)

Avutarda Hubara (Chlamydotis undulata)

Avutarda Común (Otis tarda)

 

Pág.1 (Colymbiformes, Podicipediformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, ); Pág.2 (Anserifomes, Falconiformes); Pág. 3 (Galliformes, Gruiformes); Pág.4 (Charadriiformes); Pág.5 (Columbiformes, Cuculiformes, Strigiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, Coraciiformes, Piciformes); Pág.6 (Passeriformes)

Página: 1 2 3 4 5 6

 

[Índice] [Principal]