SELLOS DE ESPAÑA: AVES  Fecha de emisión: 11-10-1993
Título: América-UPAEP. Aves en peligro de extinción
Tipo papel: Fosforescente
Motivo: Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)
Dentado: 13 1/4
Impresión: Calcografía y offset
Tirada: 10.000.000
Sellos por pliego: 50
Valor facial:
65 pta.
 
Índice Sellos